ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

ФОРМУЛЯР ДОКУМЕНТА

Документи з високим рівнем стандартизації створюють за затвердженою формою, тобто відповідно до формуляра-зразка.  Кожний документ складається з окремих елементів, які називаються реквізитами.  Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку, називаєтьсяформуляром.  Формуляр-зразок — це модель побудови однотипних документів. Він передбачає такі реквізити та їх розташування в організаційно-розпорядчих документах:  1) державний герб;  2) емблема організації чи підприємства;  3) зображення державних нагород;  4) код установи, організації, підприємства;  5) код форми документа;  6) назва міністерства або відомства (вищої організації або замовника);  7) повна назва організації, установи чи підприємства — автора документа;  8) назва структурного підрозділу;  9) індекс підприємства зв'язку, поштова й телеграфна адреса, номер телетайпа (абонентського телеграфу), номер телефону, факсу, номер рахунка в банку;  10) назва виду документа;  11) дата;  12) індекс;  13) посилання на індекс та дату вхідного документа;  14) місце складання або видання;  15) гриф обмеження доступу до документа;  16) адресат;  17) гриф затвердження;  18) резолюція;  19) заголовок до тексту;  20) відмітка про контроль;  21) текст;  22) відмітка про наявність додатка;  23) підпис;  24) гриф узгодження;  25) візи;  26) печатка;  27) відмітка про засвідчення копій;  28) прізвище виконавця та номер його телефону;  29) відмітка про виконання документа й направлення його до справи;  30) відмітка про перенесення .відомостей на машинний носій;  31) відмітка про надходження.  Розрізняють два основні види формулярів — з поздовжнім і кутовим розміщенням реквізитів. У різних типах документів склад реквізитів неоднаковий. Він залежить від змісту, призначення і способу обробки документа. Кожному реквізиту відведене певне місце. Це робить документи зручними для. зорового сприйняття, спрощує їх опрацювання.  Для документів з високим рівнем стандартизації друкарським або іншим способом виготовляють бланки, які містять трафаретний текст.  Бланк — це друкована стандартна форма документа з рекві-' зитами, що містять постійну інформацію. Бланки заповнюють конкретними відомостями. Найпоширенішими є бланки актів, довідок, наказів, протоколів, листів.  Трафаретний текст — це дослівне відтворення постійної інформації однотипної групи документів з пропусками для подальшого заповнення конкретного документа.  Застосування бланків під час складання документів підвищує культуру ділового спілкування, надає інформації офіційного характеру.

 

 ... 3Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх