ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

ЗАЯВА - ЇЇ РЕКВІЗИТИ ТА ОФОРМЛЕННЯ - ЗРАЗКИ ЗАЯВ

Заява — це офіційне повідомлення в усній або письмовій формі, в якому викладається певне прохання.  Заяви бувають від організацій, установ та особисті. В особистій заяві реквізити рекомендується розташовувати в такій послідовності:  1. Праворуч вказується назва організації чи установи, куди подається заява.  2. Нижче у стовпчик — назва професії, місце роботи, прізвище, ім'я, по батькові, адреса того, хто подає заяву.(якщо заява адресується до тієї організації, де працює автор, не треба зазначати домашню адресу, а достатньо назвати посаду й місце роботи чи структурний підрозділ).  3. Ще нижче посередині рядка пишеться слово заява з великої літери й не ставиться крапка.  4. З великої літери й з абзацу починається текст заяви, де чітко викладається прохання з коротким його обґрунтуванням.  5. Після тексту заяви ліворуч вміщується дата, а праворуч — підпис особи, яка писала заяву.  У складній заяві також подаються відомості про те, які саме документи додані до заяви на підтвердження правомірності висловленого в ній прохання (документи перелічуються після основного тексту перед підписом).  Заява пишеться від руки в одному примірнику.  Зразки заяв: 

Деканові природничо-географічного  факультету Національного  педагогічного університету  імені М. П. Драгоманова  доц. Командишку В. К.  студента II курсу відділення  «Географія й фізкультура»  Возного Петра Миколайовича

Заява

Прошу допустити мене до складання іспитів. 4 січня я ліквідував академзаборгованість: склав залік з практичного курсу ух юїнської мови. 

дата    підпис

Ректорові Чернігівського  педагогічного інституту  проф. Власенку С. С.  студента Харківського  державного університету  Шевченка Сергія Івановича

Заява

У зв'язку з переїздом моїх батьків до м. Чернігова на постійне проживання прошу зарахувати мене студентом III курсу фізико-математичпого факультету зі спеціальності «Математика й фізика».  Додаток:  1) витяг із залікової книжки на 2 арк. в 1 пр.;  2) характеристика, видана Харківським державним університетом на І арк. в 1 пр.:  3) свідоцтво про народження на 1 арк. в 1 пр.;  4) довідка про місце проживання на 1 арк. в 1 пр. 

дата    підпис

 

 ...  6Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх