ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

АВТОБІОГРАФІЯ - ОПИС СВОГО ЖИТТЯ - ПОРЯДОК НАПИСАННЯ

Автобіографія — це опис свого життя. Цей документ характеризується незначним рівнем стандартизації. Головні вимоги під час його написання — вичерпність потрібних відомостей і лаконізм викладу. В автобіографіях обов'язково зазначаються:  1. Назва документа.  2. Прізвище, ім'я, по батькові.  3. Дата народження.  4. Місце народження (місто, село, селище, район, область, країна).  5. Відомості про навчання (повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося вчитися).  6. Відомості про трудову діяльність (стисло, в хронологічній послідовності назви місць роботи й посад).  7. Відомості про громадську роботу (всі її види).  8. Стислі відомості про склад сім'ї (батько, мати, чоловік, дружина, діти).  9. Дата написання й підпис автора.  Заголовок («Автобіографія») пишеться посередині рядка, трохи нижче за верхнє поле. Кожне нове повідомлення слід починати з абзацу. Дата написання ставиться ліворуч під текстом, підпис автора — праворуч. Автобіографія має дві форми: автобіографія — розповідь з елементами опису й характеристикою згадуваних у ній людей і автобіографія — документ з точним поданням фактів.  Автобіографія — обов'язковий документ особової справи.  Зразок автобіографії: 

Автобіографія

Я, Шевченко Василь Павлович, народився 3 листопада 1970 року в м. Києві.  У 1977році пішов у перший клас середньої школи № 185 м. Києва. Після закінчення 9 класів у 1985 році вступив до Технічного ліцею м. Києва, який закінчив із золотою медаллю.  У 1987році вступив на фізико-математичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. Під час навчання в університеті був старостою групи.  У 1992 році закінчив повний курс згаданого університету за спеціальністю «Математика та інформатика». Після закінчення університету присвоєно кваліфікацію вчителя математики та інформатики. З вересня 1992 року працюю вчителем у середній школі № 199 м. Києва.  Склад сім "і:  дружина — Шевченко Ольга Іванівна, вчителька української мови та літератури середньої школи № 106 м. Києва;  дочка — Шевченко Олеся Василівна, 1989 року народження. 

18 листопада 1995 р.   Підпис

 

 

 ...  9Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх