Бухгалтерський облік

В.1.2. Взаємозв’язок між фінансовим і внутрішньогосподарським обліком

Між внутрішньогосподарським (в) та фінансовим (ф) бухгалтерським обліком є дуже багато спільного. Насамперед ідеться про такі характеристики:

1.       єдина система первинного обліку;

2.       єдині принципи побудови обліку як двоїстого процесу;

3.       єдине професійне середовище та інші.

Разом з тим між ними є дуже багато розбіжностей, які стосуються таких характеристик:

1.       користувачі: зовнішні (ф), внутрішні (в);

2.       обов’язковість ведення: обов’язковий (ф), необов’язковий (в);

3.       звітність: повна фінансова звітність (ф), короткотермінова сегментна звітність (в);

4.       залежність від внутрішньої побудови діяльності: незалежить (ф), залежить (в);

5.       свобода вибору ведення обліку: суворо відповідно до законодавства (ф), вільний вибір (в);

6.       відображення часу: сувора фінансова історія підприємства (ф), акцентування на майбутнє (в);

7.       критерій точності: абсолютна точність (ф), можливі відхилення (в);

8.       базисна структура: теорія двоїстості: актив = пасиву (ф), облік за центрами відповідальності (в).

Визначення спільностей та розбіжностей між бухгалтерським фінансовим та внутрішньогосподарським обліком дає змогу констатувати: попри єдність принципів побудови та документування внутрішньогосподарський облік будується цілком автономно. Ця автономність настільки велика, а індиві- дуальність настільки жорстка, що, наприклад, на двох підприємствах, які випускають одну й ту саму продукцію, але за різними технологіями, побудова внутрішньогосподарського облі- ку різна. Наведемо найпростіший приклад. Два хлібзаводи, перший має дежеву (перервну) технологію тістоприготування, а другий — устаткування з безперервного тістоприготуван- ня. На цих заводах будуть дві різні системи внутрішньогосподарського обліку, бо контроль затрат за єдиною системою неможливий.

Це вимагає визначити чинники побудови внутрішньогосподарського обліку затрат та доходів.

 

 ...  19Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх