Бухгалтерський облік

А.9. УЗАГАЛЬНЕННЯ ДАНИХ ПОТОЧНОГО ОБЛIІКУ

А.9.1. Загальні питання

У загальнення даних поточного обліку здійснюється в три етапи:

Етап I — виконується взаємоперевірка даних поточного обліку за повнотою відображення господарських операцій у журналі реєстрації.

Етап II — провадиться взаємна перевірка даних аналітичних та синтетичних рахунків методом взаємної перевірки сальдо рахунків на початок та кінець і оборотів рахунків за дебетом та кредитом.

Етап III — узагальнюються дані рахунків у сальдовому балансі.

Для виконання цих робіт використаємо умовні дані, які наведено далі в табл. А.9.1 та на схемі А.8.13.

Таблиця А.9.1

Баланс на 01. 04. 200_ р.

Актив

Пасив

№ з/п

Стаття

Сума

№ з/п

Стаття

Сума

1

Основні засоби

660 000

1

Статутний капітал

800 000

2

Матеріали

270 000

2

Позичка банку

630 000

3

Незавершене виробництво

50000

3

Кредитори

210 000

4

Дебітори

20000

 

 

 

5

Розрахунковий рахунок у банку

640 000

 

 

 

Баланс

1 640 000

Баланс

1 640 000

У журналі реєстрації господарства протягом звітного періоду відбулися розглянуті далі операції (схема А.8.13).

1.       Відпущено із складів підприємства і витрачено на виробництво продукції сировини і матеріалів вартістю 15000 грн.

2.       Занесено на розрахунковий рахунок підприємства короткострокову позичку, надану Держбанком, 54000 грн.

3.       Перераховано з розрахункового рахунку підприємства для погашення заборгованості:

а) Держбанку (за раніше одержаними позичками) 45000 грн.;

б) кредиторам 25000 грн.

4. Одержано на розрахунковий рахунок у Держбанку від дебіторів 15000 грн.

5. Оприбутковано на склади підприємства матеріали, придбані у постачальників, на суму 80000 грн., за які перераховано:

з розрахункового рахунку 40000 грн.;

за рахунок позичок Держбанку 30000 грн.

Решту суми 10000 грн. ще не сплачено.

6. Реалізовано іншому господарству не потрібні підприємству матеріали вартістю 42000 грн.

За ці матеріали надійшло на розрахунковий рахунок 38000 грн., решту (4000 грн.) буде оплачено пізніше.

Разом 276 000. Відобразимо усе у системі рахунків.

Схема А.8.13

Закінчення схеми А.8.13

 

 ...  7Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх