Бухгалтерський облік

A.10.ОБЛІКОВИЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ НАЯВНОСТІ АНАЛІТИЧНИХ ТА СИНТЕТИЧНИХ РАХУНКІВ (АНАЛІТИЧНИЙ ТА СИНТЕТИЧНИЙ ОБЛІК)

А.10.1. Загальні відомості

За допомогою рахунків у бухгалтерському обліку дістають відомості про господарські факти — явища та процеси — за ознаками активу та пасиву. Як було раніше визначено, рахунки можуть бути аналітичними та синтетичними. У розд. А.8 ми розглянули побудову бухгалтерського обліку за ознаками аналітичного обліку.

Зауважимо, що аналітичними називаються такі рахунки, на яких обліковують окремі назви чи типи (а іноді й ґатунки) певних матеріальних цінностей, розрахунки, боргові вимоги чи зобов’язання з підприємствами, фірмами, установами, працівниками тощо. Аналітичні рахунки забезпечують докладну характеристику об’єктів бухгалтерського обліку.

Водночас для управління підприємством, його структурними підрозділами чи процесами іноді цілком достатньо мати узагальнені відомості. Узагальнення даних окремих об’єктів бухгалтерського обліку виконують на синтетичних рахунках.

Нагадаємо, що синтетичними називають такі рахунки, які узагальнюють групу однорідних видів господарських фактів чи процесів за окремими ознаками.

Відображення господарських фактів — явищ або процесів — у деталізованих показниках на аналітичних рахунках називаютьаналітичним обліком, а відображення їх в узагальненому, синтезованому (від грец. sintesis — об’єднувати) — синтетичним обліком.

Крім синтетичних і аналітичних рахунків на практиці застосовуються ще й субрахунки.

Субрахунки — це проміжна облікова ланка між синтетичними й аналітичними рахунками. З їх допомогою виконують допоміжне групування даних аналітичного обліку, маючи на меті дістати узагальнені дані про окремі об’єкти всередині певного синтетичного рахунку. Застосовувати субрахунки доцільно насамперед для тих синтетичних рахунків, на яких обліковуються об’єкти з ши- рокою і різноманітною номенклатурою. У такому разі субрахун- ки допомагають діставати потрібні відомості про окремі групи об’єктів, які входять до складу цієї номенклатури. Вони передбачаються в таких рахунках: «Матеріали», «Розрахунки» з різними дебіторами, кредиторами і т. ін. Наприклад, об’єкти, які обліковуються на рахунку «Матеріали», об’єднуються в такі субрахунки: «Основні матеріали», «Куповані напівфабрикати і комплектуючі вироби», «Допоміжні матеріали» і т. д. Такий поділ дає змогу зібрати в однорідні групи численні й різноманітні за призначенням виробничі запаси, завдяки чому їх стає легше контролювати.

Взаємозв’язок між синтетичним рахунком, субрахунками, на які він поділяється, та аналітичними рахунками, об’єднаними кожним субрахунком, унаочнює рис. А.10.1.

Рис. А.10.1. Схема взаємозв’язку синтетичного обліку, субрахунків та аналітичних рахунків

 

 ...  8Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх