Бухгалтерський облік

Вступ; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Вступ

А. Основи бухгалтерського обліку(загальна теорія)

А.2. Предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти (за принципом двоїстості)

А.4. Методологія бухгалтерського обліку

А.5. Принцип вартісного вимірювання в бухгалтерському обліку (Оцінювання й калькулювання як елементи методу бухгалтерського обліку)

А.9. УЗАГАЛЬНЕННЯ ДАНИХ ПОТОЧНОГО ОБЛIІКУ

A.10.ОБЛІКОВИЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ НАЯВНОСТІ АНАЛІТИЧНИХ ТА СИНТЕТИЧНИХ РАХУНКІВ (АНАЛІТИЧНИЙ ТА СИНТЕТИЧНИЙ ОБЛІК)

А.11. Управління та організація бухгалтерського обліку

Б. Бухгалтерський фінансовий облік

Б.2. Облік пасивів (Облік власності засновників та учасників Господарського Процесу)

Б.3. Облік активів

Б.5.2. Мета, структура, методика і техніка складання бухгалтерського фінансового звіту «Баланс» (форма № 1)

Б.5.2.3. Визначення статей балансу

Б.5.2.4. Зміст окремих статей балансу

Б.5.2.5. Методика складання балансу

Б.5.6. Пояснювальна записка (примітки) до бухгалтерського фінансового звіту

Б.5.7. Методика і техніка виправлення помилок, зміни в облікових оцінках та обліковій політиці

В.1.2. Взаємозв’язок між фінансовим і внутрішньогосподарським обліком

В.2. Системи та варіанти побудови обліку затрат на виробництво

В.3. Бухгалтерський внутрішньогосподарський облік виробничої діяльності за методом повних затрат у собівартості продукції

В.3.2. Варіанти простого нагромадження затрат

В.3.2.2. Побудова обліку затрат за однопередільним варіантом

В.4. Побудова бухгалтерського внутрішньогосподарського обліку за методом неповних затрат у собівартості продукції

В.4.2. Деякі особливості обліку виробничого процесу методом неповних затрат

В.4.3. Методологія обліку неповних затрат виробничої діяльності методом простого нагромадження затрат

В.4.3.2. Побудова обліку затрат за однопередільним методом

В.4.4. Облік виробничої діяльності методом неповних затрат за системою нормативного контролю

В.5. Огляд змішаних варіантів внутрішньогосподарського обліку затрат

В.5.2. На основі обліку неповних затрат

ДОДАТОК. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх