Ціноутворення (2003)

1.2. Класифікація витрат в калькуляційному розрізі

1. Витрати виробництва, витрати підприємства

1.1. Собівартість продукції. Поняття, економічна суть

1.3. Види собівартості продукції

1.4. Класифікація витрат на виробництво за ступенем залежності від кількості продукції, що випускається

Висновки до розділу 1

2. Прибуток і норма прибутку

2.1. Прибуток. Поняття, економічна суть

2.2. Види прибутку

2.3. Розподіл і використання прибутку

2.4. Рентабельність

Висновки до розділу 2

3. Принципи ціноутворення

3.1. Поняття про ціни і ціноутворення. Функції цін

3.2. Ринковий механізм ціноутворення

3.3. Державне регулювання цін

Висновки до розділу 3

4. Види цін

4.1. Чинники, що впливають на рівень цін

4.2. Види цін за ступенем обліку в них витрат і прибутку

4.3. Види цін (тарифів) залежно від ступеня самостійності підприємства

4.4. Види цін в контрактах купівлі-продажу

4.5. Види цін залежно від регіону реалізації

4.6. Види цін за часом їх дії

4.7. Види цін залежно від обліку в них транспортних витрат

4.8. Види цін, використовуваних в практиці обліку, аналізу і планування

Висновки до розділу 4.

5. Методика розрахунку оптових і роздрібних цін на товар

Висновки до розділу 5

6. Цінова політика підприємства (фірми)

6.1. Життєвий цикл товару. Поняття, етапи

6.2. Залежність стратегії маркетингу від етапу життєвого циклу товару

6.3. Цілі підприємства на ринку і політика ціноутворення

6.4. Типи цінової політики підприємства (фірми)

Висновки до розділу 6

7. Методи встановлення цін в ринковій економіці

7.1. Встановлення ціни реалізації на основі середніх витрат і прибутку

7.2. Встановлення ціни на основі аналізу беззбиткової і забезпечення цільового прибутку

7.3. Встановлення ціни на основі цінності товару

7.4. Встановлення ціни на основі рівня поточних ринкових цін

7.5. Встановлення ціни в процесі закритих торгів

7.6. Встановлення остаточної ціни пропозиції на товар

7.7. Встановлення цін із знижками і надбавками для стимулювання збуту

7.8. Встановлення диференційованих цін

7.9. Аналіз стану ринку збуту і оперативне регулювання цін

Висновки до розділу 7

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх