ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

1.1. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ЕКОНОМІЧНИЙ СУБ’ЄКТ

1.2. ПРАВОВІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

1.3. КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

1.4. Види й організаційно-правові форми об’єднань підприємств

ТЕМА 2

2.2. ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК СУЧАСНА ФОРМА ГОСПОДАРЮВАННЯ

2.3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.4. Основні форми комерційних підприємств в економічно розвинутих країнах

2.4.1. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ

2.4.2. Особливості організації підприємницької діяльності в Японії

2.4.3. СУЧАСНІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОСІЇ

ТЕМА 3

3.1. ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП СТВОРЕННЯ ВЛАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

3.2. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3.3. КЕРУВАННЯ СТВОРЕНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

3.4. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БІЗНЕСУ

ТЕМА 4

4.2. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

4.3. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МАЛОГО БІЗНЕСУ

4.4. ПРОБЛЕМИ МАЛОГО БІЗНЕСУ в УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

ТЕМА 5

5.2. ДІЛОВА І ФАХОВА ЕТИКА

5.4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх