Енергетичний менеджмент

Вступ

Теоретичні, методологічні та наукові основи криміналістики

--- Тема № 1. Предмет, завдання і система криміналістики

--- Тема № 2. Розвиток, становлення та сучасний стан криміналістики в Україні

--- Тема № 3. Методологія науки криміналістики

--- Тема № 4. Криміналістична ідентифікація

Криміналістична техніка

--- Тема № 5. Основи криміналістичної техніки

--- Тема № 6. Криміналістична фотографія

--- Тема № 7. трасологія

--- Тема № 8. Судова (криміналістична) балістика

--- Тема № 9. Техніко-криміналістичне дослідження документів

--- Тема № 10. Криміналістичне дослідження письма

--- Тема № 11. Ідентифікація людини за ознаками зовнішності (габітологія)

--- Тема № 12. Криміналістична реєстрація

Криміналістична тактика

--- Тема № 13. Загальні положення криміналістичної тактики

--- Тема № 14. Планування розслідування

--- Тема № 15. Тактика огляду місця події

--- Тема № 16. Тактика проведення слідчого експерименту

--- Тема № 17. Тактика обшуку

--- Тема № 18. Тактика допиту

--- Тема № 19. Тактика пред'явлення для впізнання

--- Тема № 20. Тактика проведення експертизи

Методика розслідування окремих видів злочинів

--- Тема № 21. Наукові основи методики розслідування окремих видів злочинів

--- Тема № 22. Розслідування злочинів проти життя і здоров'я особи

--- Тема № 23. Розслідування злочинів проти власності

--- Тема № 24. Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності

--- Тема № 25. Розслідування злочинів у сфері службової діяльності

--- Тема № 26. Розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху

--- Тема № 27. Розслідування підпалів і злочинних порушень правил протипожежної безпеки

--- Тема № 28. Розслідування злочинів проти довкілля

Термінологічний словник

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх