Культура і антикультура: хто кого?

АНОТАЦІЯ

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

МАУП

Георгій Щокін

КУЛЬТУРА І АНТИКУЛЬТУРА: ХТО КОГО?

Статті

Київ 2003

ББК 71.4(0) Щ92

Бібліотека журналу "Персонал" заснована у 2002 році

Щокін Г. В.

Щ92      Культура і антикультура: хто кого?: Статті. — К.: МАУП, 2003. — 80 с. — Бібліогр. в кінці розд.

ISBN 966-608-347-7

Збірник статей відомого українського вченого та організатора освіти Г. Щокіна присвячений проблемам сучасного наступу антикультури та збереженню справжніх культурних цінностей. Антикультура, яка впроваджується "новою елітою" (псевдоелітою), є нині найбільшою загрозою для збереження і подальшого розвитку людства. Різні прояви антикультури та шляхи її подалання розглядаються в серії статей, які пропонуються увазі читача, небайдужого до долі людства і своєї Батьківщини.

Для широкого читацького загалу.

ББК 71.4(0)+66.5(0)

ISBN 966-608-347-7

© Г. В. Щокін, 2003

© Міжрегіональна Академія

управління персоналом (МАУП), 2003

ЗМІСТ

КУЛЬТУРНЕ РОЗМАЇТТЯ

І ЗАГРОЗА АНТИКУЛЬТУРИ.......................................... 5

Наша робота й ініціативи щодо розвитку

культурного розмаїття.................................................... 7

Культура й антикультура................................................10

Сіонізм як прояв антикультури..................................... 11

ТОТАЛІТАРНІ ІДЕОЛОГІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПСИХОАНАЛІЗУ

Й РЕЛІГІЄЗНАВСТВА.......................................................17

Антикультура та її носії..................................................18

Відродження тоталітаризму............................................21

Скільки імен у Бога?........................................................23

Хто, ким і для чого обраний...........................................25

Усі, хто увірував, Богом обрані!.....................................27

МЕЗОАМЕРИКАНСЬКІ РЕЛІГІЇ

ТА ЇХ СТАРОЗАВІТНІ ПАРАЛЕЛІ..................................30

Слідами велетнів..............................................................32

Мезоамериканська "Біблія"............................................34

Уїтсилопочтлі — ацтекський Єгова?..............................36

"Бог лівої сторони".........................................................38

Дуалістичні паралелі.......................................................41

Коли і чому загине Америка?.........................................45

3

"СМЕРТЬ ЗАХОДУ" ТА ЖИТТЯ УКРАЇНИ

Роздуми над книжкою американського

патріота.................................................................................50

їхня мішень — традиційна суспільна мораль................50

Фундатори "культурної революції"...............................52

"Інструменти" антикультури..........................................54

"Новий світовий порядок"..............................................56

Ситуація в Україні...........................................................57

Що робити?......................................................................58

"Борітеся — поборете!"...................................................60

У ПОШУКАХ ІДЕОЛОГІЇ

ДЛЯ НАШОЇ УКРАЇНИ.....................................................63

Загальні тенденції соціального розвитку.......................64

Базові цінності як регулятори розвитку.........................66

Сучасні цивілізаційні зрушення......................................68

Ідеологічні орієнтири......................................................70

Консервативна ідеологія як адекватна відповідь

на "виклики" майбутнього.............................................74

4

 

2  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх