UP
ЛОГІКА

АНОТАЦІЯ

Розділ 1 ЛОГІКА ЯК НАУКА

Тема 1 ПРЕДМЕТ ЛОГІКИ

Тема 2 ІСТОРІЯ ЛОГІКИ ЯК НАУКИ

Тема 3 ЗНАЧЕННЯ ЛОГІКИ

Розділ 2 ЛОПЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ МИСЛЕННЯ

Тема 4 ПОНЯТТЯ

Тема 5 СУДЖЕННЯ

Тема 6 УМОВИВІД

Розділ 3 ЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЗАКОНІВ МИСЛЕННЯ

Тема 7 ЗАКОНИ ЛОГІКИ

Розділ 4 ЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОВЕДЕННЯ

Тема 8 ДОВЕДЕННЯ І СПРОСТУВАННЯ У ЛОГІЦІ

Додаток 1 ТЕМИ РЕФЕРАТІВ З ЛОГІКИ

Додаток 2 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ЛОГІКИ

Додаток 3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ЛОГІКИ

Додаток 4 ТЕСТИ*

Додаток 5 ПРИКЛАДИ РОЗВ'ЯЗАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ВПРАВ

Додаток 6 СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ І ТЕРМІНІВ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

адаптивка
↑ наверх