Макроекономіка

АНОТАЦІЯ

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

МАУП

Н. А. Малиш

МАКРОЕКОНОМІКА

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ 2004

ББК 65.012.2я73 М20

Рецензенти:   С. Д. Дзюбик, д-р екон. наук, проф.

В. Т. Пятницький, канд. екон. наук, доц.

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 5 від 25.05.04)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2-2480 від 27.12.02)

Малин Н. А.

М20  Макроекономіка: Навч. посіб. — 2-ге вид., випр. — К.: МАУП, 2004. — 184 с.: іл. — Бібліогр. в кінці розд. ISBN 966-608-461-9

У посібнику систематизовано основні положення макроекономіки. До кожного розділу подано тести, приклади розв'язування задач, задачі для самостійної роботи.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для тих, хто бажає самостійно опанувати дисципліну "Макроекономіка".

ББК 65.012.2я73

© Н. А. Малиш, 2003

© Н. А. Малиш, 2004, випр.

© Міжрегіональна Академія

ISBN 966-608-461-9           управління персоналом (МАУП), 2004

 

2  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх