мировая экономика читать онлайн

Світова економіка : конспект лекцій 

ЛЕКЦІЯ № 1 . Поняття і сутність світового господарства і міжнародних економічних відносин

ЛЕКЦІЯ № 2 . Етапи розвитку сучасного світового господарства . Тенденція розвитку світової економіки 

--- 1 . Етапи розвитку сучасного світового господарства

--- 2 . Тенденції розвитку світової економіки на рубежі XX -XXI ст

ЛЕКЦІЯ № 3 . Суб'єкти світового господарства . Критерії виділення: рівень економічного розвитку , соціальна структура економіки , тип економічного розвитку , рівень і характер зовнішньоекономічних зв'язків

--- 1 . Три групи країн: розвинені, що розвиваються і з перехідною економікою

--- 2 . Група розвинених країн

--- 3 . Група країн, що розвиваються

--- 4 . Група країн з перехідною економікою

ЛЕКЦІЯ № 4 . Нові індустріальні країни , нафтовидобувні країни , найменш розвинені країни. Особливе місце групи \ лідерів світу, що розвивається : нових індустріальних країн і країн - членів ОПЕК

ЛЕКЦІЯ № 5 . Відкритість національної економіки . економічна безпека

ЛЕКЦІЯ № 6 . Міжнародний поділ праці - основа розвитку сучасного світового господарства

ЛЕКЦІЯ № 7 . Міжнародна міграція робочої сили

--- 1 . Міжнародна міграція трудових ресурсів: поняття , види.

--- 2 . Міжнародна організація з міграції ( МОМ)

--- 3 . Традиційні центри тяжіння робочої сили

--- 4 . Нетрадиційні центри тяжіння робочої сили

ЛЕКЦІЯ № 8 . Світовий ринок і міжнародна торгівля

--- 1 . Загальна характеристика

--- 2 . Зовнішньоекономічні зв'язки Росії

ЛЕКЦІЯ № 9 . Міжнародний рух капіталу

--- 1 . Сутність і форми міжнародного руху капіталу

--- 2 . Світовий ринок капіталів . Поняття . сутність

--- 3 . Євро і долари ( євродолари )

--- 4 . Основні учасники світового фінансового ринку

--- 5 . Світові фінансові центри

--- 6 . Міжнародний кредит . Сутність , основні функції та форми міжнародного кредиту

ЛЕКЦІЯ № 10 . Потенціал світової економіки

--- 1 . Природно- ресурсний потенціал світового господарства . сутність

--- 2 . Земельні ресурси

--- 3 . водні ресурси

--- 4 . лісові ресурси

--- 5 . Трудові ресурси світового господарства . Сутність. Населення . Економічно активне населення . проблеми зайнятості

ЛЕКЦІЯ № 11 . Міжнародні валютні відносини

--- 1 . Світова валютна система . її сутність

--- 2 . Основні поняття світової валютної cистема: валюта , валютний курс , валютні паритети , конвертованість валюти , валютні ринки , валютні біржі

--- 3 . Становлення і розвиток МВС

--- 4 . Платіжний баланс . Структура платіжного балансу . Нерівновагу платіжного балансу , причини виникнення та проблеми врегулювання

--- 5 . Проблеми зовнішньої заборгованості

--- 6 . Валютна політика держави . Форми та інструменти валютної політики

ЛЕКЦІЯ № 12 . Інтеграційні процеси в світовому господарстві

--- 1 . Сутність міжнародної економічної інтеграції

--- 2 . Форми міжнародної економічної інтеграції

--- 3 . Розвиток інтеграційних процесів у Західній Європі

--- 4 . Північноамериканська асоціація вільної торгівлі ( НАФТА)

--- 5 . Інтеграційні процеси в Азії

--- 6 . Інтеграційні процеси в Південній Америці

--- 7 . Інтеграційні процеси в Африці

ЛЕКЦІЯ № 13 . Інструменти зовнішньоторговельної політики . Тарифні та нетарифні обмеження

ЛЕКЦІЯ № 14 . Система міжнародних економічних організацій

--- 1 . Сутність і поняття міжнародних економічних організацій

--- 2 . Класифікація міжнародних економічних організацій

ЛЕКЦІЯ № 15 . ТНК та їх значення у світовій економіці

ЛЕКЦІЯ № 16 . Регіони в сучасному світі господарства

--- 1 . Азія у світовому господарстві . Основні показники економічного і соціального розвитку

--- 2 . Африка . Основні показники економічного і соціального розвитку

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх