Міжнародна економіка

АНОТАЦІЯ               

Предмет курсу “міжнародна економіка”.

Міжнародні економічні відносини.

Міжнародна економічна діяльність.

ТЕМА 1. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА. Частина 3.

ГЛОСАРІЙ

Питання для самоконтролю

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

ЛІТЕРАТУРА

ТЕМА 2. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ. Частина 1.

ТЕМА 2. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ. Частина 2.

ТЕМА 2. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ. Частина 3.

ТЕМА 3. МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЇ. 1. Причини і суть міжнародного руху капіталу.

ТЕМА 3. МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЇ. 2. Форми іноземних інвестицій.

ТЕМА 3. МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЇ. 3. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасному розвитку міжнародних економічних відносин.

ТЕМА 3. МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЇ. 4. Стан та проблеми іноземного інвестування в Україні.

ТЕМА 3. МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЇ. ГЛОСАРІЙ

Питання для самоконтролю

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

ЛІТЕРАТУРА

ТЕМА 4. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ. 1. Міжнародний кредит та його роль в міжнародних економічних відносинах.

ТЕМА 4. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ. 2. Форми та види міжнародного кредиту.

ТЕМА 4. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ. 3. Світовий фінансовий ринок.

ТЕМА 4. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ. 4. Міжнародні валютно-фінансові організації.

ТЕМА 4. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ. 5. Проблема заборгованості та можливі шляхи її розвўязання.

ТЕМА 4. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ. ГЛОСАРІЙ.

Питання для самоконтролю

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

ЛІТЕРАТУРА

ТЕМА 5. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ. 1. СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ОСНОВНІ РИСИ СВІТОВОГО РИНКУ ПРАЦІ.

ТЕМА 5. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ. 2. МАСШТАБИ, ФОРМИ, НАПРЯМКИ СУЧАСНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

ТЕМА 5. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ. 3. РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ

ТЕМА 5. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ. 4. УЧАСТЬ УКРАЇНИ В МІЖДЕРЖАВНОМУ ОБМІНІ РОБОЧОЮ СИЛОЮ

ТЕМА 5. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ. ГЛОСАРІЙ

Питання для самоконтролю

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

ЛІТЕРАТУРА

ТЕМА 5. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ. Додатки

ТЕМА 6. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА. 1. Структура сучасної валютної системи: національна, міжнародна (регіональна), світова.

ТЕМА 6. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА. 2. Основні елементи національної і світової валютних систем

ТЕМА 6. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА. 3. Поняття валюти та її класифікація. Конвертованість валюти.

ТЕМА 6. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА. 4. Валютний курс

ТЕМА 6. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА. 5. Міжнародна валютна ліквідність (МВЛ)

ТЕМА 6. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА. 6.Еволюція світової валютної системи

ТЕМА 6. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА. 7. Валютний ринок і його структура

ТЕМА 6. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА. 8. Валютне котирування і валюта котирування

ТЕМА 6. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА. 9. Валютні операції на світовому валютному ринку.

ТЕМА 6. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА. 10. Види валютних операцій , що здійснюються на світовому валютному ринку.

ТЕМА 6. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА. 11. ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ.

ТЕМА 6. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА. ГЛОСАРІЙ

Питання для самоконтролю

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

ЛІТЕРАТУРА

ТЕМА 7. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ І ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 1. Міжнародні розрахунки та їх основні форми.

ТЕМА 7. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ І ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 2. Форми міжнародних розрахунків (у напрямку спаду вигідності для експортера)

ТЕМА 7. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ І ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 3. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

ТЕМА 7. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ І ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 4. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС УКРАЇНИ

ТЕМА 7. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ І ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ГЛОСАРІЙ

Питання для самоконтролю

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

ЛІТЕРАТУРА

ТЕМА 8. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ Поняття та основні риси міжнародної економічної інтеграції та глобалізації.

ТЕМА 8. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

ТЕМА 8. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У СУЧАСНУ СВІТОГОСПОДАРСЬКУ СИСТЕМУ

ТЕМА 8. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У СУЧАСНУ СВІТОГОСПОДАРСЬКУ СИСТЕМУ. ГЛОСАРІЙ

ГЛОСАРІЙ

Питання для самоконтролю

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

ЛІТЕРАТУРА

ТЕМА 9. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК. 1. Сутність та основні ознаки процесу глобалізації сучасного світового господарства.

ТЕМА 9. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК. 2. Фінансова глобалізація.

ТЕМА 9. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК. 3. Глобальні проблеми: причини виникнення та шляхи вирішення

ТЕМА 9. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК. 4. Міжнародне регулювання глобальних проблем.

ТЕМА 9. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК.ГЛОСАРІЙ

Питання для самоконтролю

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

ЛІТЕРАТУРА

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх