Основи професіографії

АНОТАЦІЯ

ВСТУП

§ 1. ПРОФЕСІОГРАФІЯ ТА ЇЇ МІСЦЕ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

§ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙ

§ 3. МЕТОДИ ПРОФЕСІОГРАФІЇ

§ 4. ОПИТУВАЛЬНІ ЛИСТИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ СПЕЦІАЛІСТІВ

§ 5. Професії типу "людина — людина"  

§ 6. ПРОФЕСІОГРАМА КОНТРОЛЕРАКАСИРА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

§ 7. ПРОФЕСІОГРАМА МЕДСЕСТРИ ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

§ 8. ПРОФЕСІОГРАМА ВИХОВАТЕЛЯ ДИТЯЧОГО САДКА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ

§ 9. Професії типу "людина — техніка"

§ 10. ПРОФЕСІОГРАМА НАЛАДЧИКА

§ 11. ПРОФЕСІОГРАМА ВОДІЯ (НА МАТЕРІАЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАЦІ ВОДІЯ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ)

§ 12. ПРОФЕСІОГРАМА ТОКАРЯ

§ 13. ПРОФЕСІЇ ТИПУ "ЛЮДИНА — ПРИРОДА".

§ 14. ПРОФЕСІОГРАМА ВЕТЕРИНАРНОГО ЛІКАРЯ

§ 15. ПРОФЕСІОГРАМА АГРОНОМА З ЗАХИСТУ РОСЛИН

§ 16. ПРОФЕСІОГРАМА ТРАКТОРИСТАМАШИНІСТА ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ

§ 17. ПРОФЕСІЇ ТИПУ "ЛЮДИНА — ЗНАКОВА СИСТЕМА".

§ 18. ПРОФЕСІОГРАМА ОПЕРАТОРА ЕОМ

§ 19. ПРОФЕСІОГРАМА ЛІНОТИПІСТА

§ 20. ПРОФЕСІЇ ТИПУ "ЛЮДИНА — ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ"

§ 21. ПРОФЕСІОГРАМА МАЛЯРА АЛЬФРЕЙНИКА

§ 22. ПРОФЕСІОГРАМА ДРУКАРЯ ОФСЕТНОГО ДРУКУ

В И С Н О В К И

ЛІТЕРАТУРА

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх