UP
Політологія для політика і громадянина

АНОТАЦІЯ

ПЕРЕДМОВА

1 частина. ДЖЕРЕЛА, ІСТОРІЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ

Розділ 1 Політична думка Стародавнього світу, Середньовіччя та Нового часу

Розділ 2 Зародження, еволюція та ідеологічні засади провідних політичних доктрин

2 частина . ПОЛІТИКА І ПОЛІТОЛОГІЯ

Розділ 3 Політика як суспільне явище

Розділ 4 Політологія як наука і навчальна дисципліна

3 частина .  ПОЛІТИЧНА СФЕРА СУСПІЛЬСТВА: СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Розділ 5 Політична сфера та політичне життя суспільства

Розділ 6 Політична система суспільства

Розділ 7 Держава як форма організації суспільства

Розділ 8 Громадянське суспільство

Розділ 9 Політична свідомість

Розділ 10 Політична культура

Розділ 11 Політичні відносини і політична діяльність

Розділ 12 Політичні технології

Розділ 13 Політична комунікація

Розділ 14 Політологія міжнародних відносин

4 частина . ПОЛІТИЧНА ПРАКСЕОЛОГІЯ

Розділ 15 Політичне прогнозування, політичні рішення та їх ефективність

Розділ 16 Політичний маркетинг

Розділ 17 Політичний менеджмент

ПІСЛЯМОВА

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

адаптивка
↑ наверх