Стилістика ділової мови

АНОТАЦІЯ

ПЕРЕДМОВА

§ 1. МІСЦЕ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СУЧАСНОМУ ЖИТТІ

§ 2. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА ТА КУЛЬТУРА МОВИ

§ 3. СЛОВНИКИ І СЛОВНИКОВІ ВИДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

§ 4. СТИЛЬОВІ РІЗНОВИДИ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

§ 5. ОСНОВНІ НОРМИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ВИМОВИ

§ 6. СЛОВО І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ.

§ 7. ПАРОНІМИ

§ 8. СИНОНІМИ

§ 9. УЖИВАННЯ ІНШОМОВНИХ СЛІВ

§ 10. МОВЛЕННЄВА НАДМІРНІСТЬ І НЕДОСТАТНІСТЬ

§ 11. ЛЕКСИКА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ З ОГЛЯДУ НА СФЕРУ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ

§ 12. СТИЛІСТИЧНЕ РОЗШАРУВАННЯ ЛЕКСИКИ

§ 13. КАНЦЕЛЯРИЗМИ І ШТАМПИ

§ 14. РІД ВІДМІНЮВАНИХ ІМЕННИКІВ

§ 15. РІД НЕВІДМІНЮВАНИХ ІМЕННИКІВ

§ 16. РІД І ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ НАЗВ ОСІБ ЗА ПРОФЕСІЄЮ, ПОСАДОЮ, ЗВАННЯМ

§ 17. СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМ ЧИСЛА ІМЕННИКІВ

§ 18. BAPIAHTH ВЩМШКОВИХ ФОРМ IMEHHHKIB

§ 19. ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ II ВІДМІНИ У РОДОВОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ

§ 20. КЛИЧНИЙ ВІДМІНОК ІМЕННИКІВ. ЗВЕРТАННЯ, ЩО СКЛАДАЮТЬСЯ З КІЛЬКОХ НАЗВ

§ 21. ВІДМІНЮВАННЯ ПРІЗВИЩ

§ 22. ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ ТИПУ КРІСЛО-ГОЙДАЛКА, ІКС-ПРОМЕНІ, ЇЖАК-РИБА

§ 23. УЖИВАННЯ ДЕЯКИХ ФОРМ ПРИКМЕТНИКІВ

§ 24. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

§ 25. СИНОНІМІКА ПРИКМЕТНИКІВ І НЕПРЯМИХ ВІДМІНКІВ ІМЕННИКІВ

§ 26. ВЖИВАННЯ ОСОБОВИХ ЗАЙМЕННИКІВ

§ 27. ВЖИВАННЯ ЗВОРОТНОГО І ПРИСВІЙНИХ ЗАЙМЕННИКІВ

§ 29. ВІДМІНЮВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ

§ 30. СИНОНІМІЯ ЧИСЛІВНИКІВ

§ 32. ТВОРЕННЯ І ВЖИВАННЯ ДЕЯКИХ ФОРМ ДІЄСЛОВА

§ 33. ТВОРЕННЯ І ВЖИВАННЯ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ

§ 34. ТВОРЕННЯ І ВЖИВАННЯ ДІЄПРИСЛІВНИКІВ

§ 35. ВЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ

§ 36. СИНОНІМІЯ ПРИЙМЕННИКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ

§ 37. ПРИЙМЕННИКОВІ КОНСТРУКЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЇХ УКРАЇНСЬКІ ВІДПОВІДНИКИ

§ 38. ВЖИВАННЯ СПОЛУЧНИКІВ

§ 39. ПОРЯДОК СЛІВ У ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ

§ 40. УЗГОДЖЕННЯ ПІДМЕТА З ПРИСУДКОМ

§ 41. ВЖИВАННЯ ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ

§ 42. ПАРАЛЕЛЬНІ СИНТАКСИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ

§ 43. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

§ 44. КЛАСИФІКАЦІЯ ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ. ПРАВИЛА НАПИСАННЯ ТЕКСТУ ДОКУМЕНТІВ

§ 45. ДОКУМЕНТАЦІЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ

§ 46. ОСОБИСТІ ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

§ 47. ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

§ 48. ДОКУМЕНТИ КОЛЕГІАЛЬНИХ ОРГАНІВ

§ 49. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЛОВИХ ЛИСТІВ

§ 50. ЕТИКЕТ ДІЛОВОГО ЛИСТУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МОВНИХ ФОРМУЛ

§ 51. ЗРАЗКИ ДІЛОВИХ ЛИСТІВ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх