Історія економічних вчень: Курс лекцій

АНОТАЦІЯ

Вступ

Тема 1 Економічна думка стародавнього світу

Тема 2 Економічна думка епохи феодалізму

Тема 3 Економічне вчення меркантилізму

Тема 4 Класична школа економічної науки: зародження й розквіт

Тема 5 Розвиток ідей класичної школи (перша половина XIX ст.)

Тема 6 Основні напрямки критики класичної школи (перша половина XIX ст.)

Тема 7 Пролетарська політична економія К. Маркса

Тема 8 Економічні теорії західноєвропейської соціал-демократії

Тема 9 Розвиток економічної думки в Росії та Україні наприкінці XIX — на початку XX ст.

Тема 10 Нова історична школа

Тема 11 Виникнення і розвиток маржиналізму

Тема 12 Соціально-інституціональний напрямок в економічній думці

Тема 13 Економічні теорії фашизму

Тема 14 Кейнсіанська теоретична революція 30-х років XX ст. та її вплив на світову економічну думку

Тема 15 Економічні теорії неолібералізму

Тема 16 Сучасні неокласичні економічні концепції

Список використаної та рекомендованої літератури

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх