Історія культури України

АНОТАЦІЯ

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

МАУП

Володимир Бокань, Аеонтій Польовий

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Рекомендовано Міністерством освіти України як навчальний посібник

3-тє видання, стереотипне

Київ 2002

ББК 63.3(4УКР)-7я7 Б78

Рецензенти:    Л. М. Гордієнко, д-р іст. наук, проф.

В. I. Кучер, д-р іст. наук, проф.

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 10 від 28.11.2000)

Рекомендовано Міністерством освіти України (лист № 780від 02.06.98)

Бокань, Володимир, Польовий, Леонід.

Б78 Історія культури України: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. — 3-тє вид., стереотип. — 256 с. — Бібліогр.: с. 245— 249.

ISBN 966-608-223-3

Пропонований посібник розкриває процес розвитку історії культури України, її народу, розглядає найбільш значні набутки, які увійшли до кращих надбань і досягнень слов янських націй та цивілізованого світу.

Історичний огляд культурних процесів дає змогу простежити розвиток культури України від давніх часів до сьогодення.

Для студентів коледжів, вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться історією культури України.

Розділи І—V написав В. Бокань, розділи VI—XII — А. Польовий.

ISBN 966-608-223-3

ББК 63.3(4УКР)-7я7

© В. А. Бокань, А. П. Польовий, 2001 ©   В. А. Бокань, А. П. Польовий, 2002,

стереотип. ©   Міжрегіональна Академія

управління персоналом (МАУП), 2002

 

2  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх