Україна у міжнародних відносинах XX століття

ВСТУП

РОЗДІЛ І. УКРАЇНА У ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ВИМІРІ: ІСТОРИЧНІ ОРІЄНТИРИ

1. Світові суперечності й українські землі на початку XX cт.

2. "Українське питання" у політиці держав Антанти в роки Першої світової війни

3. "Українське питання"у зовнішній політиці Австро-Угорщини і Німеччини в Першій світовій війні

4. Українська державницька ідея в діяльності національних діячів

1. Вихід України на міжнародну арену в добу Центральної Ради

Міжнародні відносини УНР після Брестського миру

2. Україна на міжнародній арені в період Гетьманської держави 1918 р.

Відносини з Росією

3. Міжнародне становище і зовнішня політика України в 1918-1920pp. Дипломатична діяльність ЗУНР

Дипломатична діяльність ЗУНР

Зовнішньополітична інформаційна діяльність у часи Директорії

1. Зовнішньополітична діяльність українських урядів у еміграції

2. Міжнародна діяльність уряду УСРР

3. Україна в планах та політиці іноземних держав у міжвоєнний період

3. Україна в планах та політиці іноземних держав у міжвоєнний період (продовження)

1. Українські землі у міжнародній політиці напередодні та на початку Другої світової війни

2. Україна між двома тоталітарними режимами

3. Україна у міжнародних відносинах на завершальному етапі війни

1. Україна у міжнародних відносинах у перші післявоєнні роки

2. Дипломатія УРСР хрущовської "відлиги"

3. Україна на міжнародній арені у 60- 80-х роках XX ст

1. Вихід на міжнародну арену

. Зовнішня політика України після проголошення незалежності

1. Створення СНД і вироблення її організаційних засад

2. Участь України в Економічному Союзі Співдружності

3. Співпраця Верховної Ради України з Міжпарламентською асамблеєю

4. Проблема кордонів у СНД

5. Шляхи реформування Співдружності

6. Двосторонні відносини України з країнами СНД

1. Участь України в Організації Об'єднаних Націй

2. Участь України в європейських міжнародних організаціях

РОЗДІЛ X. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАПРЯМ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

1. Двосторонні зв 'язки з державами Західної Європи

Центрально-Східна Європа й Україна

РОЗДІЛ XI. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ XII. ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх