Захист національних інтересів України у зовнішній торгівлі

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Державний Комітет Статистики України www.ukrstat.gov.ua

Міністерство Закордонних Справ України www.mfa.gov.ua

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України www.me.gov.ua

Кабінет Міністрів України www.kmu.gov.ua

Державна служба експортного контролю України http://www.dsecu.gov.ua/control/uk/index

Державна митна служба www.customs.gov.ua

Міністерство Юстиції України www.minjust.gov.ua

Національний Банк України www.nbu.gov.ua

Національний інститут стратегічних досліджень http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/sot_chl-b062d.pdf

У К А З  ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про Положення про Міністерство закордонних справ України http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/381/2011

Бібліотека Дніпропетровського державного аграрного університету 2010рік http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=738

Зовнішньоторговельна безпека держави:управлінський аспект www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2010_2/10rmmdua.pdf 

Київський національний торговельно-економічний університет імені Ваидима Гетьмана kneu.edu.ua/userfiles/diser.../Melnyk.doc

 http://www.asterslaw.com/news_media/publications/569/  Застосування процедур, закріплених нормами СОТ 2010

 Світова організація торгівлі www.wto.org

Юнктад статистика unctad.org

Економічна безпека України www.polpravozhit.inf.ua/ecobezpeka.htm

Методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні pidruchniki.ws/19570411/ekonomika/metodi_derzhavnogo_regulyuvannya_zed_tarifne_netarifne_regulyuvannya_zed

Український класифікатор товарів ЗЕД 2011 ares.org.ua/uk/codesearch

 www.me.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=160804 Товари, митні ставки яких підлягають трансформації у 2012-2013рр

Журнал «Економіка України» видання 2011-2012рр. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/EkUk/index.html

Газета «Дзеркало тижня» видання 2012 р. http://dt.ua/

Журнал «Економіка і держава» Видання 2011 р. http://www.economy.in.ua/

 

 ...  10Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх