Захист національних інтересів України у зовнішній торгівлі

ВИСНОВКИ

Високий рівень відкритості й інтегрованості економіки України у світове господарство на сьогоднішній день створює додаткові загрози для економічного розвитку країни. Тому дослідження сучасних проблем зовнішньоекономічної безпеки України є актуальним, а визначення напрямів усунення цих загроз та пом’якшення їх впливу на економіку є першочерговим завданням держави.

За 14 років переговорів Україна пройшла шлях економічних і структурних реформ, трансформації від адміністративно-планової до ринкової економіки, завершила двосторонні переговори з країнами-членами СОТ, ухвалила понад 50 необхідних для адаптації українського законодавства до вимог СОТ законів.

16 травня Україна стала 152-м повноправним членом Світової організації торгівлі. Приєднання до СОТ, як очікувалось, вчинить на економіку більшою мірою сприятливий вплив, оскільки передбачало скасування квот на експорт українських металів у Європейський Союз і забезпечує недискримінаційний транзит товарів і послуг.

Найбільш суттєвим наслідком для громадян та вітчизняних виробників вступу держави до СОТ є врегулювання питань доступу українських товарів і послуг до ринків країн-членів СОТ та іноземних товарів і послуг – до вітчизняного ринку. Дійсно, членство у СОТ суттєво вплинуло на розвиток експорту, а українські експортери отримали додаткові права у торговельних суперечках та вже використовують механізм СОТ для вирішення питань захисту власних торговельних інтересів. Із вступом до СОТ, відповідно до Угоди між Урядом України та Європейським Співтовариством про торгівлю деякими сталеливарними виробами, було скасовано кількісні обмеження щодо експорту металопродукції до країн-членів ЄС.

Але разом з тим, очевидною проблемою домовленості з СОТ є поступки України щодо ставок ввізного мита для іноземних автомобілів, водного транспорту, сільськогосподарської продукції та морепродуктів. За умовами вже укладених договорів, середньоарифметична ставка кінцевого зв’язаного рівня ставок ввізного мита має становити 11,16%  для сільськогосподарських продуктів та 4,85% для промислових товарів проти 15-20% та 8-10% відповідно до вступу в СОТ, що значно зменшить обсяг митних зборів України.

Показником зовнішньоторговельної безпеки, такі як коефіцієнт покриття експортом імпорту, відкритість економіки: експортна та імпортна залежність, інвестиційна привабливість для іноземного капіталу, валовий та державний зовнішній борг майже всі показали результати, що відповідають критичним та передкризовим даним (окрім державного зовнішнього боргу).

Тому КМУ розробив стратегічний план від 26 жовтня 2011 р. №  1074, що має назву «Про затвердження плану заходів з подолання негативного  сальдо у зовнішній торгівлі» і місить широкий спектр завдань, які покладенні на державні міністерства і відомства для виконання протягом встановленого терміну.

До стратегій позвитку економічної стабільності та захисту національних інтересів у зовнішній торгівлі фактично входять такі важливі пункти:

Розроблення і подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо нормативно-правового забезпечення функціонування механізмів підтримки експорту;

Здійснення заходів щодо перегляду чинних та/або укладення нових міжнародних договорів стосовно зниження рівня цін на природний газ та нафту, скасування обмежень у торгівлі;

Розроблення проектів Законів України щодо внесення змін до Закону України  “Про Митний тариф України” у частині  зміни ставок мита відповідно до рішень Митно-тарифної ради України;

Розроблення проектів законів та міжнародних договорів між Україною та державами — кандидатами на вступ до СОТ з метою забезпечення доступу українських товарів на ринки таких держав;

Сприяння створенню зони вільної торгівлі з перспективними торговельними партнерами України, зокрема Сирією, Туреччиною, Канадою, з метою створення умов для сталого зростання обсягів експорту;

Урегулювання питання доступу продукції українського походження на ринки держав — членів СНД.

 

 ...  9Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх